thi-cong-van-phong-ngan-hang-1
thi-cong-van-phong-ngan-hang-2
thi-cong-van-phong-ngan-hang-3
thi-cong-van-phong-ngan-hang-4
thi-cong-van-phong-ngan-hang-5
thi-cong-van-phong-ngan-hang-6
thi-cong-van-phong-ngan-hang-7
thi-cong-van-phong-ngan-hang-8
thi-cong-van-phong-ngan-hang-9
thi-cong-van-phong-ngan-hang-10
thi-cong-van-phong-ngan-hang-11

 

Mọi thông tin về công trình xin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Nhà Việt

Địa chỉ: 24 Đinh Liệt, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
Văn phòng: 200 kênh 19-5, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Hotline:   0282.249.3579
Mobile  : 093. 919.2345
Website: www.thietkenhaviet.net
Email    : nhavietarchi@gmail.com