Thiết Kế Nhà Việt
Trụ Sở: 24 Đinh Liệt, P. Phú Thọ Hòa
Q. Tân phú, TP. Hồ Chí Minh
Văn Phòng: 200 Kênh 19-5
Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

028 249 3579
093 919 2345
nhavietarchi@gmail.com

Thứ 2 - Thứ 7: 8.00 - 17.00
Chủ Nhật đóng cửa